Tue08142018

Last update11:25:44 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Back THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ

DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ

Mô hình doanh nghiệp điện tử là mô hình doanh nghiệp ứng dụng Công Nghệ Thông Tin cho mọi hoạt động điều hành, quản lý của doanh nghiệp và ứng dụng Thương Mại Điện Tử cho các hoạt động kinh doanh, mua bán với các đối tác bên ngoài. Như vậy có thể nói toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp đều được quản lý trên máy vi tính thông qua các hệ thống mạng nội bộ và mạng Internet toàn cầu, từ đó giúp doanh nghiệp kiểm soát các hoạt động kinh doanh một cách có hệ thống, ra các quyết định công việc kịp thời, phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và tăng hiệu quả kinh doanh và giảm chi phí hoạt động.

Để quản lý các hoạt động – kinh doanh, doanh nghiệp có thể sử dụng một hệ thống các module quản lý như sau:

  • ERP: (Enterprise Resource Planning): hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp quản lý tập trung mọi nguồn lực của doanh nghiệp, một phần mềm phục vụ tin học hóa tổng thể doanh nghiệp.
  • CRM (Customer Relationship Management): quản lý mối quan hệ khách hàng, thông tin về khách hàng, hợp đồng, đơn hàng.
  • HRM (Human Resource Management) Quản trị nhân sự, quản lý thông tin về nhân viên, ứng cử viên tuyển dụng.
  • Document Management: quản lý thông tin văn bản, chia sẻ dữ liệu
  • MRP (Material Requirement Planning): hoạch định mua nguyên vật liệu đầu vào.

Với các Module trên, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian cho việc kinh doanh hiệu quả của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra các giải pháp tối ưu, cung cấp các công cụ quản lý phù hợp với từng loại mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.